ISO 27001


Atricom is ISO 27001 gecertificeerd.

Na een traject van zes maanden zijn we blij u te kunnen melden dat Atricom sinds 25 november 2016 officieel ISO 27001 gecertificeerd is. Dit houdt in dat wij informatiebeveiliging op de juiste wijze waarborgen en onze relaties hierop kunnen vertrouwen. 

De ISO/IEC 27000-serie is de internationale norm voor het Information Security Management System (ISMS). Door te werken met dit managementsysteem waarborgt Atricom dat vertrouwelijke data van onze relatie vertrouwelijk blijven. 


Wat betekent dit voor u?

Informatie (data) is een waardevol en een kritisch eigendom van een organisatie. Wanneer informatiebeveiliging op de juiste wijze wordt gewaarborgd, levert u dat de nodige voordelen op. Om dat te borgen heeft Atricom maatregelen genomen, onder andere: 

1. Gebruik maken van sluitende procedures om risico's op bijvoorbeeld datalekken af te dichten. 

2. Uitgebreide risicoanalyses uitvoeren met een pakket aan maatregelen om risico's te beperken.

3. U wordt geholpen door integere en risicobewuste medewerkers met een VOG en geheimhoudingsplicht.

4. Atricom maakt gebruik van een beveiliging die voldoet aan de wet- en regelgeving en de eisen van de ISO standaard. 

5. De uitvoering van het beleid wordt door audits gemonitord. Naast interne audits voert BSI jaarlijks een audit uit bij Atricom op locatie of nog wordt voldaan aan alle eisen vanuit de norm ISO    27001:2013. Hiermee heeft u de garantie dat we continue werken aan verbetering.

Wilt u meer weten over hoe Atricom de ISO 27001 norm toepast op diensten die u bij Atricom afneemt, of wilt u in algemene zin meer weten over de mogelijkheden van beveiliging van uw ICT-omgeving? Neem dan contact met ons op.