We hebben een nieuwe certificering voor informatiebeveiliging in de zorgsector.

Sinds 2016 is Atricom ISO 27001 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij informatiebeveiliging op de juiste wijze waarborgen en onze relaties hierop kunnen vertrouwen. De ISO/IEC 27000-serie is de internationale norm voor het Information Security Management System (ISMS). Door te werken met dit managementsysteem waarborgt Atricom dat vertrouwelijke data van onze relatie vertrouwelijk blijven.

Sinds dit jaar hebben wij deze certificering aangevuld met de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging NEN 7510. Deze norm is wettelijk verplicht voor zorgverleners. Aangezien Atricom diverse klanten heeft in de zorgsector, zijn wij van mening dat dit een waardevolle aanvulling is om zo ook deze klanten de veiligheid en betrouwbaarheid te kunnen bieden die wij zo hoog in het vaandel hebben staan. De NEN7510 beschrijft hoe je risico’s bij informatiebeveiliging kunt afwegen en hoe je om moet gaan met patiëntgegevens, de toegankelijkheid van informatie en beschikbaarheid van bijbehorende ICT systemen.

Om de kwaliteit naar een optimaal niveau te tillen zijn wij dit jaar ook ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van het proces in onze organisatie. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat wij onze organisatie goed beheersen, dat onze producten en diensten voldoen aan de behoeften, eisen, wensen en specificaties van onze klanten, maar ook andere belanghebbenden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan wetgeving. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement borgen wij continue verbetering van kwaliteit zodat we steeds beter aan de behoeften van onze klant kunnen voldoen.


Wat betekent dit voor u?

Informatie (data) is een waardevol en een kritisch eigendom van een organisatie. Wanneer informatiebeveiliging op de juiste wijze wordt gewaarborgd, levert u dat de nodige voordelen op. Om dat te realiseren heeft Atricom maatregelen genomen, onder andere:

1.  Gebruik maken van sluitende procedures om risico's op bijvoorbeeld datalekken af te dichten.
2.  Uitgebreide risicoanalyses uitvoeren met een pakket aan maatregelen om risico's te beperken.
3.  U wordt geholpen door integere en risicobewuste medewerkers met een VOG en geheimhoudingsplicht.
4.  Atricom maakt gebruik van beveiliging die voldoet aan de wet- en regelgeving en de eisen van de ISO standaard.
5.  De uitvoering van het beleid wordt door audits gemonitord. Naast interne audits voert BSI jaarlijks een audit uit bij Atricom op locatie of nog wordt voldaan aan alle eisen vanuit de ISO normen. Hiermee heeft u de garantie dat we continue werken aan verbetering.

Wilt u meer weten over hoe Atricom de ISO 27001, NEN 7510 en/of de ISO 9001 norm toepast op diensten die u bij Atricom afneemt, of wilt u in algemene zin meer weten over de mogelijkheden van beveiliging van uw ICT-omgeving? Neem dan contact met ons op.