Een nieuw jaar en nieuwe prijzen, vanuit Microsoft 365

Microsoft heeft ‘nieuwe prijzen’ aangekondigd voor alle varianten van haar Microsoft 365 abonnementen. Dit is een eerste echte update van de prijzen (prijsverhoging) sinds Microsoft is gestart met Office 365 ruim tien jaar geleden. De prijsverhoging weerspiegelt de toegenomen waarde van 365 apps en services voor gebruikers en organisaties. Microsoft heeft in de afgelopen tien jaar veel extra’s toegevoegd in zowel de functionaliteit, de beveiligingsopties als het beheersbaar maken van ICT omgevingen.


Doordat er verschillende wijzigingen op prijs en aanvullende voorwaarden zijn aangekondigd die soms wel en soms niet op het oude en het nieuwe model van toepassing zijn is het een lastig verhaal geworden. Middels dit document zullen we de verschillende keuzes uiteenzetten. De keuzes die er zijn voor jullie als klant, en voor ons als partner, hebben allen meer nadelen dan voordelen. Wij, en met ons vele andere partners, hebben dit veelvuldig bij Microsoft aangegeven. Vooralsnog worden de wijzigingen doorgevoerd zoals aangekondigd.

Wanneer je licenties inkoopt volgens de “New Commerce Experience” vinden in ieder geval de volgende wijzigingen plaats:

  • Klanten moeten kiezen tussen flexibiliteit of een commitment van 1 jaar. 
  • Licenties die worden afgenomen met flexibele voorwaarden worden fors duurder. Wanneer de reeds aangekondigde algemene prijsverhogingen vanaf 1 maart worden meegenomen betreft de prijsverhoging tussen de 30 en 50% voor “Flexibele” licenties
  • Licenties die worden afgenomen met een commitment van 1 jaar dan moeten alle licenties binnen deze overeenkomst ook gedurende het jaar worden afgenomen, door jullie als klant, of door ons als partner bij een faillissement van een klant.
  • Het verhogen van licenties binnen de overeenkomst met een commitment van 1 jaar is mogelijk, de looptijd is dan hetzelfde als de overige licenties en deze kunnen dus ook niet meer worden afgeschaald.


Welke keuze heb je?

Niets doen

1 maart vind er een prijsverhoging plaats over alle Microsoft diensten. De prijsverhoging varieert van 10 tot 20 procent per licentie. Volgens de huidige situatie is deze situatie houdbaar tot eind 2023. Het is wel belangrijk dat hiervoor het contract (waar geen verplichtingen aan zitten) verlengt. Als je deze keuze maakt zullen wij dit voor je doen.


Overstappen

Let op! Geef bij ons vóór 23 februari 2022 door als je je contract wilt wijzigen!

1-jarig contract

Als je deze keuze voor 1 maart maakt dan volgt er geen prijsverhoging op 1 maart. Tevens krijg je een korting van 5% op de huidige tarieven. Aankomend jaar wordt het tarief dus 5% lager dan je huidige tarief.

Het is binnen deze overeenkomst niet meer mogelijk om licenties af te schalen. Elke licentie die je aanschaft blijft actief tot het einde van de overeenkomst. Licenties die je tussentijds verhoogt kunnen niet meer worden afgeschaald en blijven actief tot het einde van de overeenkomst. Het kan zijn dat je gevraagd wordt de licenties vooruit te betalen voor de hele looptijd in plaats van een maandelijkse nota. Dit is afhankelijk van de omvang en het risicoprofiel van je organisatie.

Flexibel

Alle licenties blijven hetzelfde tarief tot 1 juli 2022, de prijsverhoging van 1 maart wordt hiermee uitgesteld. Na 1 juli wordt deze prijsverhoging alsnog doorgevoerd mét een opslag voor het flexibel afnemen van licenties, deze is 20%. Als je voor deze optie kies worden er dus twee prijsverhogingen doorgevoerd. 

Combinatie tussen een 1-jarig contract en flexibiliteit

Het is mogelijk om een deel van je licenties flexibel in te kopen en een deel vast te leggen voor 1 jaar. Hierbij gelden voor het flexibele en het contract deel de voorwaarden behorend bij het type zoals hierboven beschreven. Wanneer je waarde hecht aan flexibiliteit dan is het voorlopig het beste om de optie “niets doen” te kiezen door de dubbele prijsverhoging die vanaf 1 juli geldt op flexibele licenties in de nieuwe overeenkomst.


Wat is voor mij de beste keuze?

1.Ik verwacht geen enkele krimp van mijn personeelsbestand het aankomende jaar en ik vind het niet erg om eventueel een jaar vooruit te betalen.

Kies voor een jaarcontract in de nieuwe situatie

  • Als je voor 1 maart beslist worden je tarieven 5% lager dan je huidige tarieven.

2. Ik verwacht een beetje krimp van mijn personeelsbestand dit jaar, maar ik kan goed inschatten hoeveel dit zal zijn. Ik vind het niet erg om eventueel een jaar vooruit te betalen.

Kies voor een jaarcontract in de nieuwe situatie, daaromheen neem je een flexibele schil van licenties die af te schalen zijn gedurende het jaar.

  • Als je voor 1 maart beslist worden de licenties in het contract 5% goedkoper ten opzichte van je huidige tarieven.
  • De flexibele licenties stijgen in twee stappen in prijs tot deze vanaf 1 juli, afhankelijk van je licentietype, 30 tot 50% duurder zijn dan je huidige tarieven.

3. Ik weet niet wat het komende jaar mij brengt, ik behoud het liefst mijn flexibiliteit

Kies er voor om geen overeenkomst in het nieuwe systeem af te sluiten.

  • Je licenties worden vanaf 1 maart tussen de 10-25% duurder.
  • Aan het einde van het jaar zal je opnieuw een besluit moeten nemen waarbij deze keuze niet meer zal bestaan.

Weet je nog niet wat je moet doen? Neem dan contact met ons op.